quản lý chất lượng tại ipu

Tận dụng các nội dung có sẵn, phân tích dữ liệu, theo dõi quá trình của học sinh, dựa trên nền tảng NUADU, IPU giúp các em học sinh có thể chuẩn bị một cách hiệu quả cho kì thi IGCSE.

IPU xây dựng một nền tảng giáo dục bao gồm các hệ thống quản trị học tập (LMS), Hệ thống quản trị nội dung (LCMS), hệ thống đánh giá, kiểm tra, đo lường tiến độ và quá trình giảng dạy – học tập, đưa ra những báo cáo và số liệu, đồng thời giải pháp để bù đắp lỗ hổng kiến thức cho học sinh từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng trong các cơ sở đào tạo.

  • Chức năng theo dõi quá trình giúp đo lường tiến độ học tập của học sinh trong suốt quá trình học tập.
  • Hoạt động đào tạo: IPU xây dựng hệ thống chương trình giảng dạy sử dụng các bài giảng, tài liệu và nguồn tài nguyên đa dạng.
  • Chức năng phản hồi đánh giá cho phép học sinh và giáo viên có thể thêm các phản hồi bằng văn bản, âm thanh, biểu tượng, cảm xúc tạo tính linh hoạt trong giảng dạy và tiếp thu bài giảng.
  • IPU thiết kế các bài thi thử để giúp học sinh có thể củng cố lại kiến thức, phát hiện lỗ hổng và cải thiện điểm số của mình.
  • Kiểm tra tổng thể: IPU sử dụng các câu hỏi, bài kiểm tra, bài thi theo tiêu chuẩn đa dạng giúp đánh giá toàn diện năng lực của học sinh.
  • Chức năng đánh giá liên tục: Mức độ tập trung của học sinh rất khác nhau, nghĩa là một số học sinh tiếp thu nhanh nhưng cũng có những học sinh khác thì không. Sự khác nhau và khả năng tiếp thu này có thể ảnh hưởng đến động lực của người học chậm nếu giáo viên không nhận ra kịp thời để có biện pháp hỗ trợ học sinh. Ở IPU, giáo viên có thể dễ dàng giao các nhiệm vụ hàng ngày đến từng học sinh, một nhóm học sinh hay cả lớp học.

 

 

 

Bài Viết Liên Quan