scholarship a level igcse

IPU TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ LUYỆN THI TIỂU HỌC, IGCSE, AS A-LEVEL

I. Chương trình học và luyện thi hệ Cambridge tiểu học

 • Bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 1-6 hệ Cambridge
 • Ôn tập và luyện thi cho học sinh lớp 4-6 hệ Cambridge
 • Luyện thi cấp tốc cho học sinh lớp 5-6 Primary Checkpoint

1. Các lớp học

 • SmartP: Bồi dưỡng kiến thức (học sinh lớp 1-6)
 • Lớp QuickP: Bồi dưỡng và luyện thi (học sinh lớp 4-6)
 • Lớp FasterP: Luyện thi cấp tốc (học sinh lớp 5-6)

2. Thời gian tuyển sinh

 • Từ ngày 9/9/2020 – 9/10/ 2020

3. Học bổng

*Học bổng: Học bổng giá trị lên tới 10 triệu đồng chỉ áp dụng cho 30 học sinh đăng ký đầu tiên trong 2 tháng: 9, 10/2020

 • Tặng 300.000VNĐ cho tất cả các học sinh đăng ký học trong tháng 9,10
 • Tặng học bổng trị giá 10.000.000VNĐ cho học sinh đăng ký học trong 1 năm
 • Học bổng sẽ được chia đều cho các tháng và trừ trực tiếp vào học phí (nếu học sinh đóng học phí theo tháng) và trừ hết vào học phí nếu học sinh đóng theo gói.
 • Học bổng sẽ được thu hồi trong trường hợp học sinh dừng chương trình học trước thời hạn đăng ký.

II. Khóa bồi dưỡng kiến thức và luyện thi IGCSE

 • Bồi dưỡng kiến thức IGCSE cho học sinh lớp 8-10
 • Ôn tập và luyện thi IGCSE cho học sinh lớp 9-10
 • Luyện thi cấp tốc cho học sinh lớp 9-10, IGCSE CHECKPOINT

1. Các lớp học

 • IGCSE: Bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 8-10
 • Quick IGCSE: Ôn tập và luyện thi cho học sinh lớp 9-10
 • Faster IGCSE: Luyện thi cấp tốc IGCSE cho học sinh lớp 9,10

2. Thời gian tuyển sinh

 • Từ ngày 9/9/2020 – 9/10/ 2020

3. Học bổng

*Học bổng: Chỉ áp dụng cho các học sinh đăng ký trong tháng 9, 10/2020

 • Tặng 3% học phí cho học sinh đăng ký IGCSE đóng học phí 1 năm cho 2 môn học trở lên.
 • Tặng 5% học phí cho học sinh đăng ký khóa Quick IGCSE đóng học phí 10 tháng cho 2 môn học trở lên.
 • Tặng 3% học phí cho học sinh đăng ký khóa Faster IGCSE đóng học phí 6 tháng cho 2 môn học trở lên.
 • Học bổng sẽ được thu hồi trong trường học học viên dừng học trước thời hạn trong gói ưu đãi.

III. Khóa bồi dưỡng kiến thức và luyện thi AS và A-LEVEL

 • Bồi dưỡng kiến thức và luyện thi AS, A-LEVEL cho học sinh lớp 10-12
 • Luyện thi cấp tốc AS, A-LEVEL cho học sinh lớp 11, 12

1. Các lớp học

 • AS: Bồi dưỡng kiến thức và ôn thi cho học sinh lớp 10-11
 • A-LEVEL: Bồi dưỡng kiến thức và ôn thi cho học sinh lớp 11-12
 • Faster AS, A-LEVEL: Luyện thi cấp tốc AS cho học sinh lớp 11; lớp 12

2. Thời gian tuyển sinh

 • Từ ngày 9/9/2020 – 9/10/ 2020

3. Học bổng

*Học bổng: Chỉ áp dụng cho các học sinh đăng ký trong tháng 9, 10/2020

 • Tặng 2% học phí học sinh AS đóng học phí 6 tháng cho 2 môn học trở lên.
 • Tặng 3% học phí cho học sinh khóa AS, A-LEVEL đóng học phí 6 tháng cho 2 môn học trở lên.
 • Tặng 3% học phí cho học sinh khóa Faster AS, A-LEVEL đóng học phí 6 tháng cho 2 môn học trở lên.
 • Học bổng sẽ được thu hồi trong trường học học viên dừng học trước thời hạn trong gói ưu đãi.

IV. Thông tin liên hệ

Đăng ký tư vấn tuyển sinh tại đây

Văn phòng IPU: P502, Toà nhà B3.7 Hacinco, Hoàng Đạo Thuý, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Contact: 086.534.6815

Bài Viết Liên Quan