học sinh học bài

Ngày 15/5/2020, Sở GDĐT nhận được văn bản số 68/THPT-HNA của Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội-Amsterdam về việc đề xuất phương án tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021. Trên cơ sở kết quả tuyển sinh năm học 2019-2020 và tình hình thực tiễn của Ngành, Sở GDĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam năm học 2020-2021. Hãy cùng IPU điểm qua tuyển sinh năm nay có gì đặc biệt nhé!

1. Tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng năm học 2020-2021

1.1. Danh sách các trường THCS công lập tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng

TT Trường Quận trường Chỉ tiêu
1 THCS Chu Văn An Tây Hồ 2401 2 lớp (50 hs)
2 THPT chuyên Nội– Amsterdam Cầu Giấy 0401 2 lớp (50 hs)
3 THCS Cầu Giấy Cầu Giấy 0402 2 lớp (50 hs)
4 THCS Nghĩa Tân Cầu Giấy 0403 2 lớp (50 hs)
5 THCS Trưng Vương Hoàn Kiếm 1301 2 lớp (50 hs)
6 THCS Ngô Liên Hoàn Kiếm 1302 2 lớp (50 hs)
7 THCS Thanh Xuân Thanh Xuân 2801 lớp (50 hs)

1.2. Đối tượng dự tuyển

Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học.

1.3. Đăng ký nguyện vọng:

– Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 (NV1) và trường nguyện vọng 2 (NV2).

– Nguyện vọng của thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội” là nguyện vọng độc lập. không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh theo tuyến vào các trường THCS.

1.4. Phương thức tuyển sinh

Học sinh phải thực hiện 02 bài Kiểm tra:

– Bài Kiểm tra môn tiếng Anh, gồm 02 phần:

+ Phần viết: Thời gian làm bài là 45 phút;

+ Phần nghe: Thời gian làm bài là 30 phút.

– Bài Kiểm tra môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn CAIE: thời gian làm bài là 60 phút.

1.5. Tổ chức tuyển sinh

a) Lịch kiểm tra

Ngày Buổi Môn Kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
23/7/2020 Sáng Tiếng Anh (phần Viết) 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00
Tiếng Anh (phần Nghe) 30 phút 10 giờ 00 10 giờ 05
Chiều Toán bằng Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 40 14 giờ 45

b) Điểm tuyển sinh (ĐTS):

ĐTS= Tổng điểm các bài kiểm tra

c) Nhập học

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THCS từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam năm học 2020-2021

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 4 lớp (khoảng 180 học sinh).

2.2. Đối tượng dự tuyển

Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học.

2.3. Điều kiện dự tuyển

Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh phải đảm bảo đủ các điều kiện:

a) Học bạ lớp 1:

Kết quả đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất: Đạt.

b) Học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5:

Cuối các năm học lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”.

2.4. Phương thức tuyển sinh

Kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực, trong đó:

– Vòng 1: Tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ;

– Vòng 2: Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1.

2.5. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: Sơ tuyển

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức sơ tuyển chậm nhất ngày 10/7/2020; vòng Sơ tuyển được đánh giá bằng điểm số. Điểm sơ tuyển được tính như sau:

Điểm sơ tuyển = Điểm học tập cấp tiểu học + Điểm ưu tiên

Trong đó:

– Điểm học tập cấp tiểu học: là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán. Tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học và điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý;

– Điểm ưu tiên được thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT.

Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Những học sinh có Điểm sơ tuyển từ 137 điểm trở lên sẽ được tham gia kiểm tra ở Vòng 2.

b) Vòng 2: Kiểm tra, đánh giá năng lực

– Bài kiểm tra:

+ Học sinh phải thực hiện 03 bài kiểm tra: Môn Toán, môn Tiếng Việt và môn Tiếng Anh;

+ Hình thức: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận;

+ Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

– Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút/bài kiểm tra.

– Thang điểm: Điểm bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân. Nếu chấm bài theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài kiểm tra sẽ quy đổi ra thang điểm 10.

– ĐTS vào trường là tổng số điểm các bài kiểm tra:

ĐTS = Điểm bài kiểm tra môn Toán + Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Việt + Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Anh

– Lịch Kiểm tra:

Ngày Buổi Môn Kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
24/7/2020 Sáng Tiếng Việt 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00
Tiếng Anh 45 phút 10 giờ 00 10 giờ 05
Chiều Toán 45 phút 14 giờ 40 14 giờ 45

c) Nguyên tắc tuyển sinh:

– Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức hủy kết quả kiểm tra và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2,0 theo thang điểm 10;

– Căn cứ Điểm chuẩn xét tuyển vào trường, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có Điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm Điểm sơ tuyển cao hơn; có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt cao hơn; có Hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Cầu Giấy.

2.6. Nộp hồ sơ nhập học

– Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam không trả lại hồ sơ dự tuyển cho các học sinh đã đăng ký dự tuyển vào lớp 6 của trường năm học 2020-2021.

– Những học sinh trúng tuyển nộp bổ sung hồ sơ nhập học tại Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020

3. Điểm chuẩn tuyển sinh hệ song bằng năm 2019-2020

Bài Viết Liên Quan