lộ trình học tập tại ipu

IPU tổ chức khóa học theo lộ trình học tập Quốc tế Cambridge để hỗ trợ học sinh bồi dưỡng, củng cố kiến thức và luyện thi từ cấp tiểu học đến AS & A-level

lộ trình học

1. Cambridge Primary/Tiểu học Grade 1-6/ Starter-Mover-Flyer/Checkpoint

IPU cung cấp giải pháp toàn diện cho việc dạy và học dành cho học sinh đang theo học hệ Cambridge Tiểu học với ba môn học: Tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh. Khóa học giúp bồi dưỡng kiến thức, chuẩn bị và luyện thi cho học sinh trường song ngữ hệ Cambridge, học sinh có dự định học Trung học cơ sở hệ Cambridge và học sinh muốn làm quen và học tập hệ Cambridge-Homeschool.

Lộ trình học song bằng Tiểu học

2. Cambridge Secondary/ THCS 7-8/ IGCSE, Lower Secondary-IGCSE Checkpoint

IPU cung cấp các nội dung chương trình có sẵn, với hệ thống phân tích dữ liệu mạnh mẽ và bám sát quá trình học giúp các học sinh lớp 7-9 chuẩn bị các bài kiểm tra và Checkpoint một cách hiệu quả.

IPU giúp bồi dưỡng kiến thức, chuẩn bị và luyện thi cho học sinh trường song ngữ, học sinh tốt nghiệp THCS-IGCSE; học sinh có dự định học THPT hệ Cambridge, song bằng, chuyển tiếp, du học; học sinh muốn tăng cường tiếng Anh học thuật và tự bổ sung chương trình học quốc tế.

Lộ trình THCS IGCSE

3. Cambridge Advanced/ AS & A-Level

Chương trình được IPU thiết kế đặc biệt dành cho học sinh có dự định thi AS và A-Level với định hướng du học hoặc xét tuyển vào các trường đại học trong nước. Với công nghệ phân tích dữ liệu giúp đánh giá đúng nhất trình độ của từng học sinh, IPU mang đến chương trình học được cá nhân hóa, phù hợp với từng học sinh.

as và alevel

Bài Viết Liên Quan